• (+48) 32 241 15 58
  • wtzchorzow@tlen.pl

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym od 2001 roku prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Chorzowie, a od 2004 w Czerwionce-Leszczynach. 

Dnia 15.11.2011 roku Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomy zakłada WTZ Spółkę z o.o. której jest jedynym właścicielem.

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.


Spółka wykonuje działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, tym samym realizując następujące zadania:

  1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  2. działalność charytatywna
  3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  4. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Spółka przeznacza całość zysku na realizację celów związanych z działalnością podstawową i nie przeznacza zysku do podziału między wspólników. Działalność gospodarcza prowadzona jest wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz wyłącznie rozmiarach służących działalności warsztatów terapii zajęciowej.


W roku 2014 WTZ Spółka z o.o. otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Od 01.01.20112 roku organem prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej w Chorzowie jest WTZ Spółka z o.o.  a od 01.04.2012r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach. 

Zapytanie ofertowe - Transport podopiecznych WTZ Czerwionka-Leszczyny na 2022

Celem zapytania jest dowóz / odwóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach w 2022 roku na / z zajęć według trasy:

Przywóz rano: w godzinach: 6.00-8.00 – przywóz

Trasa : : Jankowice ul.Jarzębinowa, Szcejkowice ul.Wiejska, Bełk ul.Palowicka, Leszczyny ul.Dworcowa, ul.Ligonia, ul.Błękitna, Malenie: Ul.Rybnicka, Czuchów ul.Szewczyka, ul.Graniczna, Dębieńsko ul.Zabrzańska, Czerwionka ul.Ogrodowa, ul.J.Pawła, ul.Parkowa, ul.Wolności- ul.3Maja 21a

Odwóz w godzinach: 14-16.00 - Trasa – jw.

Średnia łączna ilość km dziennie: 110 - 160

Czytaj więcej
loga funduszy europejskich, polski, województwa śląskiego i unii europejskiej logo WTZ sp. z o.o. jako lidera projektu