• (+48) 32 241 15 58
  • wtzchorzow@tlen.pl

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym od 2001 roku prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Chorzowie, a od 2004 w Czerwionce-Leszczynach. 

Dnia 15.11.2011 roku Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomy zakłada WTZ Spółkę z o.o. której jest jedynym właścicielem.


Spółka wykonuje działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, tym samym realizując następujące zadania:

  1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  2. działalność charytatywna
  3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  4. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Spółka przeznacza całość zysku na realizację celów związanych z działalnością podstawową i nie przeznacza zysku do podziału między wspólników. Działalność gospodarcza prowadzona jest wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz wyłącznie rozmiarach służących działalności warsztatów terapii zajęciowej.


W roku 2014 WTZ Spółka z o.o. otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Od 01.01.20112 roku organem prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej w Chorzowie jest WTZ Spółka z o.o.  a od 01.04.2012r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach. 

Zapytanie ofertowe - Transport podopiecznych WTZ Czerwionka-Leszczyny na 2021

Celem zapytania jest dowóz / odwóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czewrionce-Leszczynach w 2020 roku na / z zajęć według trasy:

Przywóz rano: w godzinach: 6.00-8.00 – przywóz

Trasa : : Jankowice ul.Jarzębinowa, Szcejkowice ul.Wiejska, Bełk ul.Palowicka, Leszczyny ul.Dworcowa, ul.Ligonia, ul.Błękitna, Malenie: Ul.Rybnicka, Czuchów ul.Szewczyka, ul.Graniczna, Dębieńsko ul.Zabrzańska, Czerwionka ul.Ogrodowa, ul.J.Pawła, ul.Parkowa, ul.Wolności- ul.3Maja 21a

Odwóz w godzinach: 14-16.00 - Trasa – jw.

Średnia łączna ilość km dziennie: 110 - 160

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe - Transport podopiecznych WTZ Chorzów na 2021

Celem zapytania jest dowóz / odwóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chorzowie w 2021 roku na / zajęć na trasach:

Przywóz rano: w godzinach: 7.00-8.00 – przywóz

Trasa nr 1 : Sosnowiec Warszawska – Sosnowiec Beskidzka – Sosnowiec Grottgera – WTZ
Chorzów, ul. Katowicka 77
Trasa nr 2: Chorzów – Chorzów Nowa – Bytom Stacja Statoil - Zabrze ul. Krakusa – Chorzów
Strzelców Bytomskich - Chorzów ul. Katowicka 77

Odwóz w godzinach: 14-15.00
Trasy – jw.

Odwóz Chorzów dodatkowo DPS Republika ul. Michałkowicka 4

Średnia łączna ilość km dziennie: 100-140

Czytaj więcej
loga funduszy europejskich, polski, województwa śląskiego i unii europejskiej loga WTZ i Limatherm