• (+48) 32 241 15 58
  • wtzchorzow@tlen.pl

Zapytanie ofertowe - Transport podopiecznych WTZ Chorzów na 2021

Celem zapytania jest dowóz / odwóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chorzowie w 2021 roku na / zajęć na trasach:

Przywóz rano: w godzinach: 7.00-8.00 – przywóz

Trasa nr 1 : Sosnowiec Warszawska – Sosnowiec Beskidzka – Sosnowiec Grottgera – WTZ
Chorzów, ul. Katowicka 77
Trasa nr 2: Chorzów – Chorzów Nowa – Bytom Stacja Statoil - Zabrze ul. Krakusa – Chorzów
Strzelców Bytomskich - Chorzów ul. Katowicka 77

Odwóz w godzinach: 14-15.00
Trasy – jw.

Odwóz Chorzów dodatkowo DPS Republika ul. Michałkowicka 4

Średnia łączna ilość km dziennie: 100-140

Czytaj więcej

Oferta współpracy dla Instruktora orientacji przestrzennej.

W ramach Projektu pn. „Plan na więcej – aktywna integracja uczestników WTZ”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-0465/17-00,Oś 9 priorytetowa tj. Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej

loga funduszy europejskich, polski, województwa śląskiego i unii europejskiej logo WTZ sp. z o.o. jako lidera projektu