• (+48) 32 241 15 58
 • wtzchorzow@tlen.pl

Metody terapii i prowadzenie warsztatów wg Programu Warsztatów Terapii Zajęciowej z Instytutu dla Niewidomych w Würzburgu /Niemcy/ 


W trakcie zajęć w naszych placówkach prowadzone następujące formy terapii:

 1. Terapia indywidualna
 2. Terapia grupowa
 3. Terapia zbiorowa
 4. Nordic walking
 5. Artterapia
 6. Muzykoterapia
 7. Teatroterapia
 8. Choreoterapia
 9. Filmoterapia
 10. Ludoterapia
 11. Ergoterapia
 12. Estetoterapia
 13. Sylwoterapia
 14. Biblioterapia
 15. Wsparcie psychologiczne i psychoterapia
 16. Kinezyterapia
 17. Zajęcia z orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się
 18. Nauka pisma punktowego
 19. Terapia manualna
 20. Zajęcia rewalidacyjne
 21. Terapia pedagogiczna
 22. Terapia psychologiczna
 23. Przygotowanie do pracy
 24. Trening higieniczny
 25. Trening budżetowy
 26. Trening czynności dnia codziennego
 27. Zajęcia z seksualności
 28. Zajęcia rekreacyjne
 29. Konkursy, zawody, spotkania integracyjne

 

loga funduszy europejskich, polski, województwa śląskiego i unii europejskiej logo WTZ sp. z o.o. jako lidera projektu