• (+48) 32 241 15 58
 • wtzchorzow@tlen.pl

Oferta współpracy dla Instruktora orientacji przestrzennej.

 • sie 13, 2018

W ramach Projektu pn. „Plan na więcej – aktywna integracja uczestników WTZ”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-0465/17-00,Oś 9 priorytetowa tj. Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do współpracy Instruktora orientacji przestrzennej.

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzenie szczegółowej oceny umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej i bezpiecznego, samodzielnego poruszania się,
 • współudział w tworzenie Indywidualnego Planu Aktywacji,
 • nauka oraz trening bezpiecznego i samodzielnego poruszania się w terenie osób niepełnosprawnych (praca nad podstawowymi pojęciami przestrzennymi, praca nad technikami ochronnymi, praca nad prawidłowym poruszaniem się z przewodnikiem widzącym),
 • bieżąca ocena postępów, ewentualna weryfikacja i zmiana planu ćwiczeń,
 • wykonywanie czynności opiekuńczych,
 • aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej,

 

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe (tyflopedagogika) 
 • min. 2 roczny staż pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność prowadzenia zajęć indywidualnych oraz grupowych,
 • umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu
 • empatia, umiejętność planowania i rozwiązywania problemów,
 • odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, dyskrecja.

Oferujemy:

 • umowa zlecenie / umowę o pracę
 • możliwość zdobycie cennego doświadczenia,
 • przyjazną atmosferę pracy
 • całkowity wymiar czasowy wsparcia instruktora w projekcie : 300 godz. w terminie 01.09.2018 - 31.12.2019 r.

 

Osoby lub firmy zainteresowane ofertą proszone są o składnie ofert do 13.08.2018 r. do 31.08.2018 r. oferty :

 •  adres : WTZ Sp.  z o.o., ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów,
 • telefon : 32 / 241 15 58
 • mail: plannawiecej@gmail.com

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli w wypadku złożenia CV: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).  Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi przez nas kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy, a kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję.

Powrót
loga funduszy europejskich, polski, województwa śląskiego i unii europejskiej logo WTZ sp. z o.o. jako lidera projektu