• (+48) 32 241 15 58
  • wtzchorzow@tlen.pl

Zapytanie ofertowe - Transport podopiecznych WTZ Czerwionka-Leszczyny na 2021

  • gru 11, 2020

Celem zapytania jest dowóz / odwóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czewrionce-Leszczynach w 2020 roku na / z zajęć według trasy:

Przywóz rano: w godzinach: 6.00-8.00 – przywóz

Trasa : : Jankowice ul.Jarzębinowa, Szcejkowice ul.Wiejska, Bełk ul.Palowicka, Leszczyny ul.Dworcowa, ul.Ligonia, ul.Błękitna, Malenie: Ul.Rybnicka, Czuchów ul.Szewczyka, ul.Graniczna, Dębieńsko ul.Zabrzańska, Czerwionka ul.Ogrodowa, ul.J.Pawła, ul.Parkowa, ul.Wolności- ul.3Maja 21a

Odwóz w godzinach: 14-16.00 - Trasa – jw.

Średnia łączna ilość km dziennie: 110 - 160

W związku z pandemią stan km może ulegać tygodniowej zmianie.

Dodatkowo – przywóz / odwóz uczestników na zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej – informacja 1
dzień przed – ilość kilometrów: według potrzeb

Odwołanie trasy: ze względu na specyfikę Warsztatu Terapii Zajęciowej zastrzega się możliwość
odwołania trasy- w dniu planowanego wyjazdu.

Termin rozpoczęcia dowozu w roku 2021 uzależniony od wznowienia zajęć w WTZ.
W okresie wakacyjnym – 1-miesięczna przerwa. Dodatkowo przerwa świąteczna.

Prosimy o podanie:
Stawki brutto za jeden kilometr usługi transportowej

Termin składania ofert: 18.12.2020 rok.

Oferty prosimy składać mailowo na adres: wtzczerwionka@rfpn.org lub w siedzibie WTZ: Warsztat
Terapii Zajęciowej, ul. 3 Maja 21A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Osoba do kontaktu: Joanna Makselon-Korus tel. 32 431-84-94

 

Pobierz dokument z załącznikiem oferty

 

Powrót
loga funduszy europejskich, polski, województwa śląskiego i unii europejskiej logo WTZ sp. z o.o. jako lidera projektu