• (+48) 32 241 15 58
  • wtzchorzow@tlen.pl

Zapytanie ofertowe - Transport podopiecznych WTZ Czerwionka-Leszczyny na 2021

Celem zapytania jest dowóz / odwóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czewrionce-Leszczynach w 2020 roku na / z zajęć według trasy:

Przywóz rano: w godzinach: 6.00-8.00 – przywóz

Trasa : : Jankowice ul.Jarzębinowa, Szcejkowice ul.Wiejska, Bełk ul.Palowicka, Leszczyny ul.Dworcowa, ul.Ligonia, ul.Błękitna, Malenie: Ul.Rybnicka, Czuchów ul.Szewczyka, ul.Graniczna, Dębieńsko ul.Zabrzańska, Czerwionka ul.Ogrodowa, ul.J.Pawła, ul.Parkowa, ul.Wolności- ul.3Maja 21a

Odwóz w godzinach: 14-16.00 - Trasa – jw.

Średnia łączna ilość km dziennie: 110 - 160

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe - Transport podopiecznych WTZ Chorzów na 2021

Celem zapytania jest dowóz / odwóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chorzowie w 2021 roku na / zajęć na trasach:

Przywóz rano: w godzinach: 7.00-8.00 – przywóz

Trasa nr 1 : Sosnowiec Warszawska – Sosnowiec Beskidzka – Sosnowiec Grottgera – WTZ
Chorzów, ul. Katowicka 77
Trasa nr 2: Chorzów – Chorzów Nowa – Bytom Stacja Statoil - Zabrze ul. Krakusa – Chorzów
Strzelców Bytomskich - Chorzów ul. Katowicka 77

Odwóz w godzinach: 14-15.00
Trasy – jw.

Odwóz Chorzów dodatkowo DPS Republika ul. Michałkowicka 4

Średnia łączna ilość km dziennie: 100-140

Czytaj więcej

Oferta współpracy dla Instruktora orientacji przestrzennej.

W ramach Projektu pn. „Plan na więcej – aktywna integracja uczestników WTZ”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-0465/17-00,Oś 9 priorytetowa tj. Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej

loga funduszy europejskich, polski, województwa śląskiego i unii europejskiej loga WTZ i Limatherm